“Liever niet te veel afwijkingen”

De auditoren van TwinSparc 17020-Audit voeren frequent interne audits voor hun klanten uit. Voor onze interne audits geldt geen branche-beperking. Of het nu gaat om een inspectie-instelling uit de brandveiligheidskeuring, de asbesteindcontrole of om een bedrijf dat vloeistofdichte vloeren inspecteert,

Lees verder
De nieuwe auditnorm ISO 19011:2018 is gepubliceerd

De ISO norm, die een leidraad voor het auditen van managementsystemen geeft is gepubliceerd, voorlopig nog alleen in het Engels maar na de zomer van 2018 zal de norm ook in de Nederlandse vertaling verkrijgbaar zijn. De gemoderniseerde norm ISO 19011:2018 volgt de oude norm (ISO 19011:2011) uit 2011 op en bevat een aantal belangrijke wijzigingen.

Lees verder
Auditen van het eigen werk. Hoe hiermee om te gaan?

Eén van de basisprincipes van auditing is de onafhankelijkheid van de auditor. Paragraaf 8.6.5 b) van ISO/IEC 17020:2012 vereist dan ook, dat de interne auditor niet zijn eigen werk audit. Dit leidt vaak tot misverstanden. Immers, wat wordt precies onder ‘het eigen werk’ verstaan? Is dat letterlijk alleen het werk dat de interne auditor in zijn dagelijkse functie binnen de inspectie-organisatie zelf heeft uitgevoerd, of wordt hier bedoeld dat de interne auditor niet de werkzaamheden van collega’s met dezelfde functie mag auditeren? Hoe voorkom je een ‘Wij van WC-eend…’ situatie?

Lees verder
Auditnorm ISO 19011 wordt herzien
19011

ISO 19011 Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen is de auditnorm bedoeld voor interne auditing, die ook door TwinSpar 17020-Audit wordt toegepast bij de uitvoering van audits. Deze norm gaat volgens NEN op zeer korte termijn worden herzien.

Lees verder
Interne Audit onvoldoende diepgaand. Wat nu?
diepgang audit

“De interne audit is onvoldoende diepgaand”; een constatering van het beoordelingsteam van de Raad voor Accreditatie die in de praktijk geregeld voorkomt. Meestal wordt deze constatering gedaan, wanneer de RvA aanzienlijk meer afwijkingen (NC’s) vaststelt dan de inspectie-organisatie zelf in haar interne audit heeft gedaan.

Lees verder
17020 Audit
auditpijlers

Naast ISO/IEC 17020 consulting en ISO/IEC 17020 opleidingen, biedt TwinSparc vanaf nu interne audits aan voor inspectie-instellingen onder de noemer ‘17020-Audit’.

Lees verder