“Liever niet te veel afwijkingen”

De auditoren van TwinSparc 17020-Audit voeren frequent interne audits voor hun klanten uit. Voor onze interne audits geldt geen branche-beperking. Of het nu gaat om een inspectie-instelling uit de brandveiligheidskeuring, de asbesteindcontrole of om een bedrijf dat vloeistofdichte vloeren inspecteert, wij kunnen altijd op de toepassing en implementatie van de ISO 17020 auditen. Het gaat dan meestal om een interne audit, die dient te hebben plaatsgevonden voordat een inspectie-instelling een accreditatie aanvraag bij de Raad voor Accreditatie gaat indienen. Maar ook reeds geaccrediteerde inspectie-instellingen kiezen er vaak voor om een interne audit door een externe auditor te laten uitvoeren. De redenen voor het inschakelen van een externe auditor lopen uiteen, maar het is al vaak gebleken dat een externe auditor meer ziet dan een eigen medewerker en dat een externe auditor niet gehinderd wordt door bedrijfsblindheid. Een bijkomstig voordeel is, dat het eigen personeel gewoon zijn werk kan blijven doen.

Professionele aanpak

De auditoren van 17020-Audit auditen aan de hand van de richtlijnen van ISO 19011:2018 en kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen van het gehele auditprogramma. De auditoren van 17020-Audit kunnen desgewenst door eerdere interne auditrapporten, management reviews en ook door RvA-auditrapportages lopen om ervoor te zorgen dat alle aandachtspunten in de interne audit meegenomen worden.

Professionele rapportage

Na afloop van de uitgevoerde interne audit leveren de auditoren van 17020-Audit een uitgebreid auditverslag op, waar de geconstateerde afwijkingen zorgvuldig in benoemd staan. De audit-findings worden aan de juiste paragrafen van de 17020-norm gekoppeld, zodat duidelijk is, waarin de afwijking bestaat. Naast afwijkingen rapporteren de auditors ook mogelijke verbeteringen.

Minder afwijkingen

Echter op één verzoek van onze klanten willen wij niet ingaan. Er zijn inspectie instellingen die geaudit willen worden maar die “liever niet te veel afwijkingen” in de rapportage terug willen zien. Deze wens lijkt begrijpelijk, want iedere afwijking moet zorgvuldig verholpen worden; dat kost tijd.

Maar het inspectie bedrijf dient zich te realiseren, dat als de auditoren in hun rapportage een aantal afwijkingen niet benoemen, dit niet betekent, dat deze er niet zijn. En de volgende auditor (bijvoorbeeld de RvA-auditor) zal ze dan wel benoemen.

De gevonden afwijkingen helpen het bedrijf om verbetermogelijkheden op te sporen; hoe meer afwijkingen gevonden worden, hoe meer verbeteringen eruit kunnen voortvloeien. Wij zeggen altijd tegen onze klanten dat iedere afwijking een kans betekent om beter te worden. U betaalt voor onze volledige inzet, u hebt recht op een volledige rapportage.

Voor meer informatie over ISO/IEC 17020:2012 ga naar 17020-consultants.nl