17020 Audit

Nieuw binnen het service-aanbod van TwinSparc b.v.: 17020-Audit.

Naast ISO/IEC 17020 consulting en ISO/IEC 17020 opleidingen, biedt TwinSparc vanaf nu interne audits aan voor inspectie-instellingen onder de noemer ‘17020-Audit’.

TwinSparc 17020 Audit werkt op basis van ISO 19011, de standaard voor auditing en richt zich op inspectie-instellingen die hun interne audit door derden willen laten uitvoeren en inspectie-instellingen die hun interne-auditprocedure of -programma willen laten toetsen op effectiviteit.

Te klein? – geen kennis? – geen tijd?

Vaak is het bedrijfsintern uitvoeren van interne audits niet mogelijk. Bij kleine organisaties kan het moeilijk zijn een onpartijdige auditor te vinden. Verder is het mogelijk, dat er geen kennis over het juiste uitvoeren van een audit aanwezig is. Of alle medewerkers zijn voor hun regulier werk ingedeeld en een interne audit, die ook moet worden gepland en voorbereid etc. is moeilijk in de agenda in te passen.

In zulke gevallen biedt het inhuren van een interne 17020-auditor een uitkomst.

Frisse kijk = input voor verbeterpunten

Vaak wordt er ook beroep op externe “interne auditors” gedaan omdat de frisse kijk en de ruime ervaring die externe auditoren hebben nuttige input voor verbeteringen binnen de eigen organisatie kunnen betekenen.

Ook indien een frisse kijk gewenst is, biedt het inhuren van een interne 17020-auditor een uitkomst.

Alle branches mogelijk

Onze externe auditors kunnen in principe in alle branches auditen en hebben dat ook al in heel veel branches gedaan. Omdat het werken conform de inspectienorm ISO/IEC 17020:2012 beoordeeld wordt, gaat het nooit om de sector, de branche of het vak, maar om de juiste toepassing van de eisen van ISO/IEC 17020:2012.

Auditor is geen vakdeskundige

Een auditor mag niet verward worden met een vakdeskundige. Bij iedere audit zijn er één of meerdere vakdeskundigen nodig, die de auditor tijdens zijn audit terzijde staan, als het om het auditen van vakspecifieke onderdelen van het inspectiewerk gaat.

Neem voor meer informatie contact met ons op!

De 5 pijlers van een audit

Gemeld is dat er in 2018 één interne audit is uitgevoerd; die is op 4 december 2018 uitgevoerd door ‘TwinSparc 17020 Audit’ (door A.L. Wisselink en W.E. de Jong). Uit het auditrapport blijkt duidelijk welke dossiers, registraties, etc. geaudit zijn en uit het rapport blijkt duidelijk welke subcriteria van ISO/IEC 17020 geaudit zijn. Inzichtelijk is wat volgens de auditoren wel en wat niet voldoet. Uit het verslag blijkt een (zeer) kritische houding van de twee auditoren; een compliment hiervoor is op zijn plaats! Naast formele afwijkingen zijn er ook meerdere aandachtspunten door de twee auditoren benoemd.

(Bron: RvA rapport januari 2019)