De nieuwe auditnorm ISO 19011:2018 is gepubliceerd

De ISO norm, die een leidraad voor het auditen van managementsystemen geeft is gepubliceerd, voorlopig nog alleen in het Engels maar na de zomer van 2018 zal de norm ook in de Nederlandse vertaling verkrijgbaar zijn. De gemoderniseerde norm ISO 19011:2018 volgt de oude norm (ISO 19011:2011) uit 2011 op en bevat een aantal belangrijke wijzigingen.

De inhoud van de nieuwe audit-norm werd in een commissie van de NEN in Delft besproken en uitgewerkt. 17020 Consultants was lid van deze commissie. 17020 Consultants bieden naast consulting activiteiten ook interne audits aan en zijn derhalve betrokken geweest bij dit norm-evaluatie- en verbeterproject.

Kort samengevat heeft de nieuwe audit-norm aandacht voor risk based auditing dat wil zeggen op risico’s gebaseerde uitvoering van audits, en heden ten dage zeer gebruikelijke manier van opereren. Verder zijn er nieuwe elementen van managementsystemen aan toegevoegd; bijvoorbeeld contextanalyse, leiderschap, risicomanagement, compliance management en life-cycle benadering.

NEN organiseert ter introductie van de Introductie-evenement ISO 19011: Auditing in beweging a.s. een evenement.

Wilt u ondersteuning bij het uitvoeren van interne audits en tips uit de praktijk horen, neem gerust contact op.