Interne audit ISO/IEC 17020

Een interne auditor is een persoon die een interne audit bij een bedrijf uitvoert. Er bestaat nog wel eens begripsverwarring omtrent het woord “intern”.

”Intern” betekent immers niet, dat niet ook een “externe” persoon een interne audit zou kunnen uitvoeren. “Intern” heeft veelmeer betrekking op de organisatie die geaudit wordt. Het zou toepasselijker zijn om het een “eigen organisatie audit” te noemen.

Een geaccrediteerde organisatie, die zelf anderen beoordeelt, moet – dat schrijft de ISO norm 17020:2012 voor – zich zelf ook laten auditen. Dat kan door eigen personeel maar tevens door externe auditoren gebeuren.

Indien binnen een bedrijf eigen personeel een interne audit gaat uitvoeren stelt de inspectienorm ISO/IEC 17020:2012 een aantal voorwaarden. Eén voorwaarde is dat een medewerker nooit zijn eigen werk en bij voorkeur ook niet zijn eigen functie (ook al is het werk in kwestie door collega’s uitgevoerd) mag beoordelen.

Te klein – geen kennis – geen tijd

Vaak is het bedrijfsintern uitvoeren van interne audits niet mogelijk. Bij kleine organisaties kan het moeilijk zijn een onpartijdige auditor te vinden. Verder is het mogelijk, dat er geen kennis over het juiste uitvoeren van een audit aanwezig is. Of alle medewerkers zijn voor hun regulier werk ingedeeld en een interne audit, die ook moet worden gepland en voorbereid etc. is moeilijk in de agenda in te passen.

In zulke gevallen biedt het inhuren van een interne 17020-auditor een uitkomst.

Frisse kijk = input voor verbeterpunten

Vaak wordt er ook beroep op externe “interne auditors” gedaan omdat de frisse kijk en de veelvuldige ervaringen die externe auditoren hebben nuttige input voor verbeteringen binnen de eigen organisatie kunnen betekenen.

Ook indien een frisse kijk gewenst is, biedt het inhuren van een interne 17020-auditor een uitkomst.

Alle branches mogelijk

Onze externe auditors kunnen in principe in alle branches auditen en hebben dat ook al in heel veel branches gedaan. Omdat het werken conform de inspectienorm ISO/IEC 17020: 2012 beoordeeld wordt, gaat het nooit om de sector, de branche of het vak, maar om de inspectiemethodes, de manier van meten, rapporteren, beoordelen etc.

Auditor is geen vakdeskundige

Een auditor mag niet verward worden met een vakdeskundige. Bij iedere audit zijn er één of meerdere vakdeskundigen nodig, die de auditor tijdens zijn audit terzijde staan, als het om het auditen van vakspecifieke onderdelen van het inspectiewerk gaat.

Bemiddeling van vakdeskundigen

De tijdens aan audit ingezette vakdeskundigen kunnen zowel bedrijfsinterne experts als externe deskundigen zijn. 17020-audit/TwinSparc b.v. kan ook hier behulpzaam zijn omdat men over een zorgvuldig geselecteerd bestand aan experts beschikt.