19011

Auditnorm ISO 19011 wordt herzien

ISO 19011 Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen is de auditnorm bedoeld voor interne auditing, die ook door TwinSparc 17020-Audit wordt toegepast bij de uitvoering van audits. Deze norm gaat volgens NEN op zeer korte termijn worden herzien.

Op donderdagmiddag 7 juli 2016 organiseert NEN een informatiebijeenkomst met als doel informatie te verstrekken over het nieuwe ISO-project en een actieve normcommissie op te richten, waarin de drafts vanuit ISO intensief worden besproken. Daarnaast wordt in de normcommissie het Nederlandse standpunt bepaald.

Uniforme structuur

Belangrijke reden voor de herziening is de uniforme structuur van alle managementsysteemnormen waarop de audits worden uitgevoerd (de High Level Structure). Deze HLS is al doorgevoerd in o.a. ISO 9001 en ISO 14001, maar zal uiteindelijk de basis zijn in alle ISO normen voor managementsystemen, dus ook de 17000-serie. Dat biedt kansen voor ISO 19011 om de richtlijnen voor auditing te verdiepen. De complete High Level Structure is via deze link te downloaden.

Meer informatie vindt u bij NEN.

***UPDATE 8 juli 2016:

Inmiddels heeft op 7 juli 2016 een eerste bijeenkomst bij NEN plaatsgevonden. De verwachting is, dat het proces van aanpassen van ISO 19011 drie jaar in beslag gaat nemen. Een nieuwe versie kan derhalve eind 2019 beschikbaar zijn.