diepgang audit

Interne Audit onvoldoende diepgaand. Wat nu?

“De interne audit is onvoldoende diepgaand”; een constatering van het beoordelingsteam van de Raad voor Accreditatie die in de praktijk geregeld voorkomt.

Meestal wordt deze constatering gedaan, wanneer de RvA aanzienlijk meer afwijkingen (NC’s) vaststelt dan de inspectie-organisatie zelf in haar interne audit heeft gedaan.

Vaak wordt dit veroorzaakt door het feit, dat de interne auditor van de inspectie-instelling zelf nauw betrokken is geweest bij de opzet van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem, waardoor een zekere bedrijfsblindheid is ontstaan.

Ook een gebrek aan kennis van de ISO/IEC 17020:2012 kan de oorzaak zijn van het niet opmerken van situaties binnen de inspectie-instelling, waar niet aan de vereisten van de Internationale Standaard is voldaan.

Wanneer ook bij uw organisatie is vastgesteld, dat de interne audit onvoldoende diepgaand is, kunt u twee dingen doen:

  1. Vergroot de kennis binnen uw organisatie en boek een cursus voor interne auditor bij 17020-Academy;
  2. Vraag 17020-Audit om voor uw organisatie de interne audits uit te voeren.