Audits tijdens de aanloop naar ISO/IEC 17020:2012 Accreditatie

Wij worden zowel door inspectie-instellingen die reeds conform ISO/IEC 17020:2012 geaccrediteerd zijn, als ook door bedrijven die ermee bezig zijn een accreditatie te behalen in de arm genomen.

Als organisaties zich in het accreditatietraject bevinden, komt het regelmatig voor dat de landelijke accreditatie instelling, in Nederland de RvA (Raad voor Accreditatie) en in België de Belac, tijdens het documentenonderzoek vaststelt, dat er nog geen interne audit heeft plaats gevonden. Dit is echter voorwaarde voor het behalen en later ook voor het behouden van de accreditatie.

Deze audit moet snel ingepland en gerealiseerd kunnen worden, omdat de accreditatie-procedure al loopt. Het is voor een instelling die dit nog niet eerder heeft gedaan, zacht uitgedrukt, een grote uitdaging en in de praktijk bijna niet uitvoerbaar. Het 17020-audit-team kan in de meeste gevallen snel inspringen en een professionele interne audit afnemen. Later kan de instelling meestal zelf interne audits afnemen. Soms is het handig, als de desbetreffende medewerker daarvoor een cursus gaat volgen. Cursus interne auditor ISO/IEC 17020:2012 aan, die gebaseerd is op de ISO 19011 leidraad voor audits.

Na de audit

Een audit staat echter niet op zich, maar is het begin van vervolgacties. Een interne audit heeft ook als doel verbeterpunten op te sporen. Het verhelpen van non conformities moet tijdig na een audit in werking gezet worden. Ook bij het verhelpen van tekortkomingen die tijdens een interne audit door onze medewerkers zijn vastgesteld kunnen onze consultants van dienst zijn. Zij adviseren u hoe u aan de eisen van de norm ISO/IEC 17020:2012 kunt voldoen. Onze 17020-consultants kunnen u helpen documenten of zelfs een heel handboek ter herschrijven.

Als de interne audit plaatsgevonden heeft, de afwijkingen verholpen zijn en de accreditatie instelling bij u komt auditen, kunnen wij ook desgewenst aanwezig zijn om u vanaf dit gedeelte van de accreditatie te begeleiden. De accreditatie instelling gaat de door haar vastgestelde afwijkingen benoemen en deze dienen tijdig door u te worden verholpen. Bij het oplossen van de afwijkingen kunnen wij u wederom adviseren.